VRÁTENIE TOVARU

Fyzická osoba (spotrebiteľ)

Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v zmysle §7 ods. (1) zákona č. 102/2014 Z. z.

Pred vrátením tovaru vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NIE JE URČENÝ PRE PRÁVNICKÉ OSOBY (nákup na IČO). Viac informácií o možnosti odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru pre právnické osoby NÁJDETE NIŽŠIE.

Tovar musí byť vrátený v pôvodnom stave a originálnom balení spolu s príslušenstvom, vrátane dokumentácie a pribaleného tovaru priamo súvisiaceho s vrateným tovarom (tovar dodávaný spolu a výhradne s vráteným tovarom, napr. brašňa, fólia, USB disk atď.). Zariadenia ktoré obsahujú operačný systém musia byť po ich spustení uvedené do pôvodneho stavu, tzv. recovery. 

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Právnická osoba (nákup na IČO)

Tovar je može vrátiť len po dohode so spoločnosťou Euroline computer s.r.o., pričom zákazníkovi (právnickej osobe) bude účtovaný storno poplatok v závislosti od typu tovaru a miery jeho opotrebovania. Pre určenie výšky storno poplatku zariadenie skontroluje servisný technik v sídle spoločnosti Euroline computer, s.r.o. po doručení tovaru.

Tovar musí byť vrátený nepoškodený a v originálnom balení spolu s príslušenstvom, vrátane dokumentácie a pribaleného tovaru priamo súvisiaceho s vrateným tovarom (tovar dodávaný spolu a výhradne s vráteným tovarom, napr. brašňa, fólia, USB disk atď.).

O možnostiach vrátenia tovaru sa prosím informujte.

Tovar môžete vrátiť osobne na predajni alebo zaslať na adresu:

Euroline computer s.r.o.
Svätoplukova 7
036 01 Martin

  • Nie je možné vrátiť tovar vyrobený na objednávku.
  • Z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť slúchadlá. 
  • Z dôvodu povahy výrobku nie je možné vrátiť: ochranné fólie na zariadenia (už aplikované), batérie (už použité), spotrebný materiál (rozbalený), programové vybavenie (aj v prípade, že nie je rozbalené) a produkty, ktorých používanie si vyžaduje zaregistrovanie osôb, zber osobných údajov a sú viazané na výrobné číslo výrobku.

Finančné prostriedky Vám budú vrátené do 14 dní pri fyzických osobách, pri právnických osobách do 14 dní po vzájomnom odsúhlasení storno poplatku, bankovým prevodom na Vami daný účet. Daňový doklad (dobropis) Vám bude zaslaný na poskytnutú emailovú adresu. Náklady na doručenie a vrátenie tovaru nie sú predmetom vrátenia (v prípade vrátenia nad rámec ustanovení zákona o elektronickom obchode "vrátenie tovaru do 14 kalendárných dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom").