Odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poprosíme zákaznikov, aby zariadenia s operačným systémom vracali v pôvodnom stave nezaheslované (tzv. továrenské nastavenie). Ďakujeme za pochopenie.

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar

Dôvod

(informácia neovplyvní odstúpenie od zmluvy, je len pre našu potrebu.)


Informácie o objednávke

Informácie o objednávke

Adresa spotrebiteľa

Bankové spojenie