WiGig

Technológia WiGig

Tech­no­ló­gia pod náz­vom WiGig, pos­ky­tuje pri­po­je­nie a pre­nos dát až s rých­los­ťou 7 Gb/s a je tak až 10-krát rých­lej­šia ako te­raj­šia Wi-Fi 802.11n. Ob­me­dze­nie technológie je, že pou­ží­va pás­mo 60 GHz, a te­da jej do­sah je len nie­koľ­ko met­rov a nieje schop­ná pre­ná­šať sig­nál nap­rík­lad cez mú­ry.

WiGig je novým komunikačným štandardom známym tiež pod označením 802.11ad fungujúcim v pásme 60 GHz, ktorého jednou z prvých aplikácií je použitie na bezdrôtové spojenie notebookov s dokovacou stanicou. 

K dokovacej stanici tak môžu byť pripojené monitory, myš a ďalšie periférie, ktoré sa k notebooku okamžite pripoja po jeho položení do bezdrôtového dosahu WiGi dokovacej stanice.