Tašky a obaly
sobi.eco

Etické a ekologické výrobky
z recyklovaného šatstva a použitých plastov

sobi.eco je etická a ekologická značka, ktorá vznikla v spolupráci s dizajnérkou mayamay. Ich výrobky sú vytvorené z recyklovaného oblečenia a použitých plastových fliaš. Zameriava sa na etické a ekologické riešenia. Pracujú s odpadovými materiálmi, ktoré vracajú späť do výrobného cyklu, pričom kladú dôraz na etiku pri výrobe.

Myšlienkou značky sobi.eco je podporovať svojou činnosťou sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí na Slovensku. Preto je výroba umiestnená v chránených dielňach, sociálnych podnikoch a v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou. 

Tašky a obaly sobi.eco